Syntetizátory a Workstations - Zabudovaný reproduktor - Nie