Klávesové nástroje - Klaviatúra - Graded Hammer Action 2.0