Finančná dotácia z ministerstva školstva SR aj pre vašu školu.

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky ohľadom finančnej dotácie pre školy s názvom Podpora digitálnej transformácie vzdelávania.

1. Ktorá škola má nárok na príspevok "Podpora digitálnej transformácie vzdelávania"?
Oprávnenými školami sú VŠETKY ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.
Pridelenie finančných prostriedkov na podporu digitálnej transformácie vzdelávania sa netýka špeciálnych škôl.

2. Ako sa dá príspevok získať?
Príspevok príde automaticky na účet zriaďovateľa školy, ktorý ho pošle svojim školám.

Presnú finančnú čiastku si môžete preveriť v xls zozname, ktorý si viete stiahnúť v tomto odkaze.

Pre základné školy bol stanovený príspevok:

940 eur pre základnú školu s 1-99 žiakmi
1 870 eur pre základnú školu s 100-199 žiakmi
4 660 eur pre základnú školu s 200 až 499 žiakmi
9 320 eur pre základnú školu s 500 a viac žiakmi

Pre stredné školy bol stanovený príspevok:

1 870 eur pre strednú školu s 1-99 žiakmi
3 730 eur pre strednú školu s 100-199 žiakmi
4 660 eur pre strednú školu s 200 až 499 žiakmi
9 320 eur pre strednú školu s 500 a viac žiakmi.

Príspevok bol oznámený 2.11.2023, takže priebežne po tomto dátume.

Finančné prostriedky sú určené na podporu pedagogických aktivít s využitím hardvérových alebo softvérových produktov na rozvoj digitálnej gramotnosti.
Ozobot je hardvérovým aj softvérovým produktom, ktorý dokonale spĺňa tieto podmienky.

Áno, stačí nás kontaktovať a  pripravíme vám cenovú ponuku na mieru.

Finančné prostriedky nie je možné použiť na nákup digitálnej techniky a na kancelárske balíky ako napr.
- počítače a notebooky
- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- tablety
- dataprojektory a projekčné plátna
- interaktívne tabule
- slúchadlá a náhlavné súpravy
- tlačiarne a kopírovacie zariadenia

Pridelené finančné prostriedky je potrebné využiť v súlade s účelom do 31.DECEMBRA 2023.

V prípade, ak škola pridelené finančné prostriedky nevyužije v súlade s účelom do 31.12.2023, je možné použiť ich v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so stanoveným účelom  do 31. marca 2024.  Prenos finančných prostriedkov do ďalšieho roka sa netýka škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu školskej správy.